Privacy Statement

  1. Privacy
    A.vanRaak Promotions respecteert de privacy van bezoekers, zowel klanten als niet-klanten van A.vanRaak Promotions, en bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website of worden verstrekt aan A.vanRaak Promotions, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. Verwerking van persoonsgegevens vindt louter plaats indien dit verenigbaar is met het doel van de verzameling van persoonsgegevens zoals hieronder is weergegeven.

1.1 Wat doet A.vanRaak Promotions met uw gegevens?
Als u vrijwillig uw gegevens ter beschikking stelt met als doel op de hoogte te worden gehouden van bepaalde informatie en/of activiteiten van A.vanRaak Promotions, dan zullen de gegevens die u ter beschikking stelt slechts voor dit doel gebruikt worden.

Uw gegevens worden gebruikt:

  • voor onze administratie, en/of
  • om u op de hoogte te houden van interessante en relevante informatie en het aanbieden van onze services.
  • De verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit laatste behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist.

A.vanRaak Promotions heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om het verlies van persoonsgegevens of onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

Conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en artikel 3 van het Vrijstellingsbesluit is A.vanRaak Promotions vrijgesteld van aanmelding van gegevensbestanden bij het College bescherming persoonsgegevens.

1.2 Uw rechten
U kunt uw persoonsgegevens opvragen en u hebt recht om de gegevens te corrigeren of te laten verwijderen. Neem voor nadere informatie contact op met van A.vanRaak Promotions, telefoonnummer 030 6571710 of een e-mail sturen naar promotions@Lvanraak.nl

Indien u geen prijs stelt op het toezenden van informatie of diensten die wij bieden, kunt u dat ons tevens laten weten door een mail te sturen naar:
A.vanRaak Promotions
Regulierenring 8
3981 LB Bunnik
Nederland