Posted on

Nieuwe PBM verordering (EU)

Handleiding door de nieuwe PBM verordering (EU) 2016/425

Waarom wijzigt de PBM verordening?

De PBM richtlijn bestaat nu meer dan 20 jaar. Om een juiste weergave te geven van de huidige technologische ontwikkeling en processen voor het ontwikkelingen en op de markt brengen van PBM’s is het noodzakelijk dat deze up to date gebracht wordt. Het is nu vervangen door de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Gehoorbescherming is nu een Categorie III PBM in plaats van een categorie II PBM.

Zwemvesten gaan ook van een Categorie II naar Categorie III PBM.

Een conformiteitsverklaring moet beschikbaar zijn bij iedere PBM – dit kan een fysieke verklaring zijn of een link om een digitaal exemplaar te downloaden.

Verklaringen vanuit de producent moeten 10 jaar beschikbaar zijn nadat deze op de markt gebracht zijn.

EN Certificaten zijn maximaal 5 jaar geldig (vanaf April 2023).

Conformiteits beoordelingsprocedures moeten worden uitgevoerd door de producent.

Verantwoordelijkheden voor producenten/importeurs en distributeurs..

Producenten/importeurs moeten aangeven, op de PBM (indien mogelijk) hun naam, geregistreerde handelsnaam en postadres waarop contact opgenomen kan worden.

Tijdlijn voor deze nieuwe PBM-verordening

April 2018

Verorderning gaat in voor alle nieuwe PBM’s. Er kunnen geen artikelen meer onder de oude Verordening gecertificeerd worden.

April 2019

Alle PBM artikelen die op de markt aanwezig zijn moet in overeenstemming zijn met de nieuwe verordening.

April 2023+

EC-Type Certificaten van de PBM-verordening zijn niet langer geldig. Alle PBM moeten een nieuw certificaat hebben.

April 2018-2023

EC Type certificaten naar de oude verordening zijn nog steeds geldig zolang er geen aanpassingen zijn aan het product, de categorie of het ontwerp.

Onze verplichtingen

  • Wij zullen de vereisten die voortvloeien uit deze verordening  respecteren.
  • Voordat PBM artikelen door ons op de markt gebracht worden zullen wij na gaan of deze voorzien zijn van een CE keurmerk, dat de vereiste instructies in de taal van het land van verkoop bijgevoegd zijn en dat deze begrepen kunnen worden door eindgebruikers waar het PBM gebruikt wordt.
  • Wij dragen er zorg voor dat, terwijl de PBM onder onze verantwoordelijkheid is, opslag-en vervoersomstandigheden geen gevaar voor de conformiteit oplevert.
  • Als wij twijfelen of reden hebben aan te nemen dat de PBM niet in overeenstemming is met de verordening zullen wij deze terug nemen uit de verkoop.

Samen werken wij aan een veilige werkplaats