Algemene Verordening Gegevensbescherming

Identiteit

A. van Raak Promotions B.V. gevestigd aan de Regulierenring 8 3981LB in Bunnik en inschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30180812, is allround specialist in werkkleding, werkschoenen en PBM.

Doeleinden en rechtsgronden voor de verwerking

De gegevens die A. van Raak Promotions B.V. opslaat zijn de persoonsgegevens die nodig zijn voor de communicatie en facturatie van de abonnementen. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt om de bedrijven en particulieren (klanten) om hen middels een Laposta module op de hoogte te houden van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe cursussen en nieuws.

Duur van de opslag

De persoonsgegevens van klanten van A. van Raak Promotions B.V. worden bewaard tot maximaal 12 weken na wederopzegging van de nieuwsbrief. Dit omdat wij dagelijks, iedere week én één keer per maand back-ups maken van ons systeem tot drie maanden terug. Na deze periode zullen de persoonsgegevens ook niet meer gebruikt worden voor het op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen en nieuws.

Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. A. van Raak Promotions B.V. kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door A. van Raak Promotions B.V. voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens? Bijvoorbeeld omdat u vindt dat een organisatie niet zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens? Of omdat u inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar u niet tevreden bent met de reactie? Ga dan altijd eerst naar de organisatie zelf.

Indien er een klacht is over het gebruik van de persoonsgegevens, bijvoorbeeld omdat de klant van mening is dat A. van Raak Promotions B.V. niet zorgvuldig omgaat met de persoonsgegevens? Of omdat de klant inzage of correctie heeft gevraagd van uw persoonsgegevens, maar niet tevreden is met de reactie? Vragen wij om de klant allereerst te wenden tot A. van Raak Promotions B.V., dit kan middels een mail te sturen naar privacy@workwearfactory.nl.

De klant heeft altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.