Geplaatst op

Spoorwegwerkers stappen per 1 juli 2019 over op oranje hoge-zichtbaarheidswerkkleding

Vanaf 1 juli 2019 zullen de spoorwegen niet langer gebruik maken van de gele hesjes en jassen. De sector stapt, net als de bouwsector, over op oranje werkkleding.

Rijkswaterstaat heeft strenge normen als het gaat om verhoogde zichtbaarheid; overal waar vervoer- en/of transportmiddelen rijden, moet er signalerende kleding gedragen worden om zo de veiligheid van werknemers te kunnen waarborgen. De kleur was voorheen altijd geel, maar Stichting railAlert heeft besloten de kleur van geel naar oranje te wijzigen. Hiermee volgen zij de bouwsector die vanaf juli volgend jaar ook alleen nog maar oranje RWS hesjes zal dragen. Stichting railAlert luistert met dit besluit naar haar sector, die heeft aangegeven over te willen gaan naar oranje om zo aansluiting te vinden bij de bouwsector. Ook omdat veel aannemers niet alleen projecten hebben lopen in de spoorsector, maar ook in de bouwsector. Vandaar dat uniformiteit ook meewoog in het besluit.

Uit eerder onderzoek blijkt oranje net zo veilig te zijn als geel. De zichtbaarheid wordt met name bepaald door de achtergrond en niet door de kleur van de signalerende werkkleding. Daarnaast werd er bij de Europese norm voor signaleringskleding met een hoge zichtbaarheid gekeken naar de intensiteit van de kleur. Tussen oranje en geel zit wat dat betreft geen verschil.

Voor veiligheidsfunctionarissen geldt een uitzondering, als zij gezag voeren over één of meer personen of verantwoordelijk zijn voor aanrijdgevaar moeten zij gebruik blijven maken van de gele hesjes. De wijziging geldt voor spoorwerkers aan het ProRail-spoor en lokale spoorwegen in beheer van GVB, RET, HTM en PUOV.

Niet alleen de kleding zal vervangen moeten worden, ook handleidingen en instructies moeten worden aangepast. 1 januari 2019 start de overgangsperiode. Tot 30 juni is het toegestaan oranje kleding te dagen met daaroverheen een geel hesje. Er gelden niet meteen sancties. De afspraak is branche breed gemaakt en uit ervaring blijkt dat aan besluiten van die aard goed wordt meegewerkt.

Geplaatst op

Nieuwe PBM verordering (EU)

Handleiding door de nieuwe PBM verordering (EU) 2016/425

Waarom wijzigt de PBM verordening?

De PBM richtlijn bestaat nu meer dan 20 jaar. Om een juiste weergave te geven van de huidige technologische ontwikkeling en processen voor het ontwikkelingen en op de markt brengen van PBM’s is het noodzakelijk dat deze up to date gebracht wordt. Het is nu vervangen door de nieuwe PBM-verordening (EU) 2016/425.

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Gehoorbescherming is nu een Categorie III PBM in plaats van een categorie II PBM.

Zwemvesten gaan ook van een Categorie II naar Categorie III PBM.

Een conformiteitsverklaring moet beschikbaar zijn bij iedere PBM – dit kan een fysieke verklaring zijn of een link om een digitaal exemplaar te downloaden.

Verklaringen vanuit de producent moeten 10 jaar beschikbaar zijn nadat deze op de markt gebracht zijn.

EN Certificaten zijn maximaal 5 jaar geldig (vanaf April 2023).

Conformiteits beoordelingsprocedures moeten worden uitgevoerd door de producent.

Verantwoordelijkheden voor producenten/importeurs en distributeurs..

Producenten/importeurs moeten aangeven, op de PBM (indien mogelijk) hun naam, geregistreerde handelsnaam en postadres waarop contact opgenomen kan worden.

Tijdlijn voor deze nieuwe PBM-verordening

April 2018

Verorderning gaat in voor alle nieuwe PBM’s. Er kunnen geen artikelen meer onder de oude Verordening gecertificeerd worden.

April 2019

Alle PBM artikelen die op de markt aanwezig zijn moet in overeenstemming zijn met de nieuwe verordening.

April 2023+

EC-Type Certificaten van de PBM-verordening zijn niet langer geldig. Alle PBM moeten een nieuw certificaat hebben.

April 2018-2023

EC Type certificaten naar de oude verordening zijn nog steeds geldig zolang er geen aanpassingen zijn aan het product, de categorie of het ontwerp.

Onze verplichtingen

  • Wij zullen de vereisten die voortvloeien uit deze verordening  respecteren.
  • Voordat PBM artikelen door ons op de markt gebracht worden zullen wij na gaan of deze voorzien zijn van een CE keurmerk, dat de vereiste instructies in de taal van het land van verkoop bijgevoegd zijn en dat deze begrepen kunnen worden door eindgebruikers waar het PBM gebruikt wordt.
  • Wij dragen er zorg voor dat, terwijl de PBM onder onze verantwoordelijkheid is, opslag-en vervoersomstandigheden geen gevaar voor de conformiteit oplevert.
  • Als wij twijfelen of reden hebben aan te nemen dat de PBM niet in overeenstemming is met de verordening zullen wij deze terug nemen uit de verkoop.

Samen werken wij aan een veilige werkplaats